You are here:

Ako fungujú tlmiče

Ako fungujú tlmiče

Váš kompletný sprievodca výberom tlmiče

Ako fungujú tlmiče

Tlmič je úsťové zariadenie, ktoré znižuje intenzitu zvuku po výstrele. Je mnoho konštrukcií tlmičov, ale majú za úlohu rovnakú vec. Tlmič je zložený z niekoľkých komôr, v ktorých je postupne rozkladaný tlak vytvorený vznietením strelného prachu, ktorý svojim rozpínaním odovzdáva strele energiu a tým zvyšuje jej rýchlosť. V tlmiči sú tieto plyny zachytené/ zabrzdené.

Výhody tlmičov


Zníženie hluku výstrelu / ochrana sluchu strelca prípadne aj psa

Podľa kalibru a tlmiča sa útlm pri štandardnom strelive pohybuje v rozmedzí 25-35 db

Zníženie spätného rázu

Až o 50%

Po výstrele dôjde k menšiemu zdvihu zbrane aj pri použití veľkého priblíženia na optike zostane cieľ v zornom poli puškohľadu. Máte ihneď prehľad o zásahu a je možné oveľa rýchlejšie opakovať výstrel.

Zníženie záblesku po výstrele

Nočné videnie (NV)(digitálne aj analógové) sú citlivé na záblesky ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výstrelu. Jedná sa o dohorenie strelného prachu, ktoré nestačilo vyhorieť v hlavni (hlavne pri krátkych hlavných), a tiež o povýstrelové splodiny.

Akonáhle dôjde k výstrelu v noci a strelec má okrem iného zaplý prísvit, tak tento lúč prísvitu sa odrazí od spodín, ktoré sa uvoľnia z ústia hlavne a na niekoľko sekúnd presvietia obraz NV. Tento jav je veľmi ovplyvnený silou vetra, ktorý dokáže splodiny odfúknuť po výstrele mimo zorného poľa nočného videnia.

Ak použijete tlmič, tak tieto povýstrelové splodiny a výšľah sú z prevažnej väčšiny zachytené v prepážkach tlmiča a tým pádom nedôjde k presvieteniu nočného videnia

Zlepšenie balistiky streliva

– Predlžuje hlaveň a zvyšuje úsťovú rýchlosť streliva

– mení prechodovú balistiku

Nevýhody tlmičov

Hmotnosť

Zvýšenie hmotnosti zbrane o 88 až 600+ gramov.

 

Spätný tlak

Spätný tlak vytvorený na niektoré typy samonabíjacích zbraní. U štandardných loveckých opakovacích zbraní tento spätný tlak nemá žiadny negatívny vplyv. Zmena kmitu hlavne po výstrele – môže dôjsť k zmene nástrelu zbrane (kombinácia zbrane, tlmiča a streliva – je nutné otestovať nástrel s a bez tlmiča)

Parametre tlmičov

Pre akú kalibru je konštruovaný – všeobecne sa jedná o priemer strely / kalibru:

.17HMR   |   .22LR  |  .223  |  .30   .338   .375  |  6mm  |  6.5mm   9mm   9.3mm  |  .458  |  .45 ACP

 

Aký závit – najčastejšie závity na hlavných zbraniach:

1/2×20 UNF   1/2×28 UNEF   5/8×24 UNEF   M13x1   M14x1   M14x1,5   M15x1   M16x1   M17x1   M18x1

 

Závity UNEF – Unifikovaný palcový závit 


Útlm

O koľko dokážu utlmiť plnohodnotné (nadzvukové) strelivo, všeobecne sú tieto hodnoty v rozmedzí 25-38db.

Hmotnosť

Podľa konštrukcie a materiálu tlmiča hluku (predsadený, klasický, alebo po celej dĺžke hlavne) 88g – 650g

Materiál

Podľa použitého materiálu z kterého je vytobené jádro a obal tlumič. Nerezová ocel, titan, letecký hliník, …

Dĺžka

Celková dľžka tlmiče. 

 

Prodloužení hlavně

Hodnota o kterou se prodlouží hlaveň zbraně. Některé tlumiče jsou takzvaně front-mounted. To znamená, že závit pro našrobování na zbraň je přímo na konci tlumiče a tlumič tak prodlužuje délku hlavně o celou svou délku. Jiné rlumiče se naopak přesazují přes hlaveň a závit pro namontování na zbra%n se nachází unitř konsrukce tlumiče. Tato hodnota tedy určuje kolik délky tlumiče bude přesahovat přes původní délku hlavně.

 

Vonkajší priemer

Průměr tlumiče určující jeho celkovou velikost (šířku)

 

Maximální průměr hlavně

Hodnota udávající velikost otvoru v tlumiči kde se zasazuje tlumič na hlaveň a zda se tlumič vejde. U front-mounted tlumičů se toto většinou neřeší, protože se nezasazují vůbec nebo zaszují pouze z malé části přes hlaveň.

Z čoho sa skládá zvuk po výstrele

Hluk po výstrele sa skladá z niekoľkých zložiek. Najväčší podiel na hluku má sonický tresk keď strela presiahne rýchlosť zvuku (tento tresk nemožno tlmičom odstrániť) a tiež tlak plynov ktoré opustia hlaveň so strelou. Nižšie je snímka projektilu (7,5mm Swiss) pred a po prekročení rýchlosti zvuku.

 

Na obrázku nižšie je schéma zvuku po výstrele. Sú tu jasne zobrazené dve zložky ktoré delia 0,5ms. The crack – sonický tresk ktorý nemožno odstrániť a bude vždy súčasťou výstrelu zo zbrane aj pri použití tlmičov s použitím nadzvukového streliva (klasické lovecké, alebo športové). The bang – hluk spôsobený povýstrelovými splodinami, túto časť hluku môžeme utlmiť rozložením splodín v komorách tlmiča.

Konstrukcia tlmičov

Tlmič je väčšinou dutá kovová rúrka z ocele, hliníka, alebo zliatiny titánu a obsahuje rôzne veľké komory na rozklad plynov. Tlmič je možné použiť na viac zbraní, pokiaľ majú rovnaký závit a kalibru zbrane zodpovedajúce priemeru, pre ktorý bol tlmič vyrobený.

Ako nainštalovat

Inštalácia je jednoduchá, musíme len nainštalovať tlmič, ktorý je konštruovaný na správnu kalibru zbrane a zodpovedajúci závit na konci hlavne.

– Správny závit + adaptéry

– Súososť hlavne a tlmiče

– Nepoškodený závit

Aké použít strelivo

Štandardné (nadzvukové) – klasické nadzvukové strelivo je možné bez problémov použiť s akýmkoľvek tlmičom. Útlm hluku sa potom pohybuje v rozmedzí 23-35 dB podľa kalibru a streliva. Vždy pri použití toho streliva budete počuť hluk spôsobený sonickým treskom ktorý vzniká pri prekročení projektilu rýchlosti zvuku a tiež tlakom povýstrelových plynov ktoré nebudú zachytené tlmičom.

 

Subsonic (podzvukové) – subsonic sa označuje strelivo u ktorého vystrelený projektil nepresiahne rýchlosť zvuku (cca 343ms pri 20 ° C). Pri tomto strelive je možné dosiahnuť výstrel bez akéhokoľvek hluku. Avšak toto strelivo je veľmi nevhodné pre lov (pri nízkej rýchlosti je aj nízka energia strely a obrovský pokles na krátke vzdialenosti (cca 30 cm na 100m oproti bežnému loveckému náboju). Lovecké projektily na tieto nízke rýchlosti nie sú vyvinuté a pri zásahu sa nerozkladajú a spôsobia nedostatočné krvácanie/poškodenie po zásahu zveri.Energia strely v podzvukovom náboji je cca 600J takže nespĺňa zákonom stanovený limit na lov škárovanej zveri.

 

Toto strelivo je vhodné na športové použitie a nácvik kompenzácie poklesu projektilu.

Subsonic náoje / prebíjanie

Ak by ste predsa len chceli vyskúšať subsonické strelivo v opakovacích zbraniach, tak sú pre to viac vhodné kalibru .300 AAC Blackout, .308Win a niektoré ďalšie. Pokiaľ musíme zachovať rýchlosť pod zvukovú hranicu 290-320m/s je nutné použiť ťažké strely 190 -220gr. U týchto striel je vhodné použiť zbraň s rýchlejším vývrtom aspoň 1:10 ktorý stabilizuje lepšie ťažkú strelu. Prach sa tu používa rýchlo horiaci, ale pozor na malé zaplnenie nábojnice a veľké iniciačné tlaky v komore z dôvodu malého zaplnenia nábojnice a veľkého priestoru na rýchle horenie. Keď si vezmeme overený recept na 308Win Subsonic -> Zápalka SB 5,3; Prach Lovex S035 9,5gr, strela Hornady (SubX 190gr, alebo ELD-X 200gr) tak z opakovacej guľovice dokážeme mať konštantný sústrel do 140m. Avšak musíme brať, že oproti klasickému strelivu s úsťovou energiou 3600J sa tu pohybuje na úsťovej energii 600J. Samonabíjacie zbrane sú úplne odlišné a nebudú spoľahlivo prebíjať, väčšinou je nutná úprava mechanizmu.

Kde kůpiť